Dr.Nona
Голдсін Гало

Голдсін Гало

Average rating: 5.0, based on 91 reviews

Укажите контактные данные для связи с Вами

Пожалуйста, введите Ваше имя
Пожалуйста, введите Ваш номер телефона
Пожалуйста, введите Ваше сообщение

Состав

Одна капсула містить: вітамини: А - 0,8 мг (80%)*, В1 - 1,2 мг (80%)*, В2 - 1,2 мг (67%)*, В3 - 20,0 мг (100%)*, В5 - 5 мг (100%)*, В6 - 1,3 мг (65%)*, В9 - 0,4 мг (100%)*, В12 - 0,0024 мг (80%)*, С - 90,0 мг (128%)*, Е - 15,0 мг (100%)*, Н - 0,03 мг (60%)*, D3 - 0,005 мг (100%)*; мінеральні речовини: кальцій - 30,0 мг (2,5%)*, магній - 20,0 мг (5%)*, цинк - 5,0 мг (42%)*, селен - 0,025 мг (36%)*, залізо- 3,5 мг (25%)*, марганець - 1,0 мг (50%)*, мідь - 0,9 мг (90%)*, йод - 0,1 мг (67%)*, хром - 0,03 мг (60%)*, молібден - 0,025 мг (55%)*, кофермент Q10 - 10 мг (33%)*, комплекс мінералів Мертвого моря - 500 мкг (* - в скобках вказано відсоток від рекомендованого  обєму добового споживання)

Описание

Голдсін Гало торгової марки Доктор Нона - це те, що потрібно кожному! «Голдсін» подарує Вам море енергії, збереже рівновагу вітамінів і мінералів у Вашому організмі, підтримає роботу Вашої імунної системи! Голдсін - це молодість Вашого організму!

Завдяки, Halo-Complex ™ до складу якого входить архея (материнська клітина), коферменту Q10, комплексу натуральних вітамінів і мікроелементів препарат Голдсін компанії «Доктор Нонна» не має аналогів в світі.

Кофермент Q10 (коензим Q10, убіхінон) присутній у всіх без винятку клітинах людського організму і бере участь в синтезі АТФ - універсального носія енергії в організмі. Він знаходиться в мембрані мітохондрії клітини і викликає дію ферментів (органічних каталізаторів), які дають можливість клітинам генерувати енергію з речовин, що містяться в їжі.

Клітини тканин серця і печінки, що є найбільш енергоспоживаючими органами людини, містять найбільшу кількість мітохондрій і, тому, мають найбільшу кількість коферменту Q10.

З продуктами харчування в організм людини надходить не більше 10% добової потреби коферменту Q10, яка становить 30 мг. Основна його частина синтезується в печінці з продуктів рослинного і тваринного походження, що надходять з їжею.

При зниженні фізіологічного рівня коферменту Q10 в тканинах і в крові людини більш ніж на 25%, включаються механізми патологічних процесів, що призводять до таких захворювань, як серцева недостатність, артеріальна гіпертонія, м'язові дистрофії, парадонтитом і ін.

Дефіцит коферменту Q10 супроводжує зниження імунітету, цукровий діабет, хронічні обструктивні захворювання легень, ураження печінки, ожиріння.

В результаті клінічних випробувань було встановлено, що кофермент Q10 має істотний вплив на гальмування процесів старіння.

Будучи потужним антиоксидантом (антиоксидантна активність коферменту Q10 в 5 разів вище, ніж у вітаміну Е), кофермент Q10 захищає мембрани клітин від руйнування, підтримує їх здатність виробляти енергію, сприяє виведенню з організму продуктів розпаду, зміцнює серце, нормалізує артеріальний тиск, що в сукупності веде до уповільнення процесів старіння.

Кофермент Q10 має виражену антимутагенну дію, викликає поліпшення функції зовнішнього дихання і підвищення толерантності до фізичних навантажень, підвищує серцево-судинну і м'язову продуктивність, знижує рівень глюкози і кетонових тіл в плазмі крові і сечі.

Голдсін Гало ТМ Доктор Нона - це чудовий натуральний засіб для профілактики серцево-судинних захворювань, атеросклерозу і його ускладнень, гіпертонічної хвороби; для профілактики і лікування пародонтозу.

Голдсін Гало виробництва компанії Доктор Нона використовується в програмах зниження ваги (ефект досягається за рахунок прискорення енергетичних і обмінних процесів в організмі); уповільнює процеси старіння організму.

Голдсін Гало  ТМ Доктор Нона - це профілактика і лікування астенічного синдрому і синдрому хронічної втоми; стимуляція імунітету і адаптаційних реакцій організму.

Вплив на організм:

 • незамінне джерело фолієвої кислоти при вагітності,
 • містить унікальний коензін Q10,
 • збільшує енергетичні ресурси організму,
 • зберігає і відновлює рівновагу вітамінів і мінералів в організмі,
 • підтримує роботу імунної системи,
 • бере участь в синтезі АТФ - універсального носія енергії в організмі, який запускає процес вироблення енергії,
 • підтримує молодість клітин і організму в цілому!

Спосіб застосування:

дорослим приймати 1-2 капсули в день під час їжі.

Голдсін ТМ Доктор Нона збереже Ваше здоров'я і молодість! Подарує повноцінне життя!

 

RU:

Голдсин Гало ТМ Доктор Нона - это то, что нужно каждому! «Голдсин» подарит Вам море энергии, сохранит равновесие витаминов и минералов в Вашем организме, поддержит работу Вашей иммунной системы! Голдсин - это молодость Вашего организма!

Благодаря , Halo-Complex™ в состав которого входит архебактерия (материнская клетка), коферменту Q10, комплексу натуральных витаминов и микроэлементов препарат Голдсин компании «Доктор Нонна» не имеет аналогов в мире.

Кофермент Q10 (коэнзим Q10, убихинон) присутствует во всех без исключения клетках человеческого организма и участвует в синтезе АТФ - универсального носителя энергии в организме. Он находится в мембране митохондрии клетки и вызывает действие ферментов (органических катализаторов), которые дают возможность клеткам генерировать энергию из веществ, содержащихся в пище.

Клетки тканей сердца и печени, являющихся наиболее энергопотребляющими органами человека, удерживают наибольшее число митохондрий и, поэтому, содержат самое большое количество кофермента Q10.

С продуктами питания в организм человека поступает не более 10% суточной потребности кофермента Q10, которая составляет 30 мг. Основная его часть синтезируется в печени из продуктов растительного и животного происхождения, поступающих с пищей.

При снижении физиологического уровня кофермента Q10 в тканях и в крови человека более чем на 25%, включаются механизмы патологических процессов, приводящие к таким заболеваниям, как сердечная недостаточность, артериальная гипертония, мышечные дистрофии, парадонтиты и др.

Дефицит кофермента Q10 сопровождает снижение иммунитета, сахарный диабет, хронические обструктивные заболевания легких, поражения печени, ожирение.

В результате клинических испытаний было установлено, что кофермент Q10 способен оказывать существенное воздействие на процесс старения.

Являясь мощным антиоксидантом (антиоксидантная активность кофермента Q10 в 5 раз выше, чем у витамина Е), кофермент Q10 защищает мембраны клеток от разрушения, поддерживает их способность вырабатывать энергию, способствует выведению из организма продуктов распада, укрепляет сердце, нормализует артериальное давление, что, в совокупности, ведет к замедлению процессов старения.

Кофермент Q10 обладает выраженным антимутагенным действием, вызывает улучшение функции внешнего дыхания и повышение толерантности к физическим нагрузкам, повышает сердечно-сосудистую и мышечную производительность, снижает уровень глюкозы и кетоновых тел в плазме крови и моче.

Голдсин Гало торговой марки Доктор Нона ( Dr.Nona) - это великолепное натуральное средство для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и его осложнений, гипертонической болезни; для профилактики и лечения пародонтоза.

Голдсин ТМ Доктор Нона используется в программах снижения веса (эффект достигается за счет ускорения энергетических и обменных процессов в организме); замедляет процессы старения организма.

Голдсин ТМ Доктор Нона - это профилактика и лечение астенического синдрома и синдрома хронической усталости; стимуляция иммунитета и адаптационных реакций организма.

ДЕЙСТВИЕ:

 • незаменимый источник фолиевой кислоты при БЕРЕМЕННОСТИ,
 • содержит уникальный коэнзин Q10,
 • увеличивает энергетические ресурсы организма,
 • сохраняет и восстанавливает равновесие витаминов и минералов в организме,
 • поддерживает работу иммунной системы,
 • участвует в синтезе АТФ - универсального носителя энергии в организме, т.к. запускает процесс выработки энергии,
 • поддерживает молодость клеток и организма в целом!

Способ применения:

взрослым принимать 1-2 капсулы в день во время еды.

Голдсин ТМ Доктор Нона сохранит Ваше здоровье и молодость! Подарит полноценную жизнь!
 • Цена ($): 62.40
 • Балы VU: 32
 • Форма выпуска: 60 капсул
 • Срок годности: 3 роки з дати виробництва

Рекомендуются также:

 • Фемсин

  Фемсин

  Молодость, красота, здоровье и долголетие каждой женщины!

 • Чай Гонсин

  Чай Гонсин

  Быстро снимает физическую и умственную усталость, даёт бодрость, ясность ума.