Dr.Nona
Ямсин

Ямсин

Average rating: 5.0, based on 91 reviews

Укажите контактные данные для связи с Вами

Пожалуйста, введите Ваше имя
Пожалуйста, введите Ваш номер телефона
Пожалуйста, введите Ваше сообщение

Состав

Гало-комплекс Мертвого моря, пасифлора, глід (боярышник), мак-самосій Papaver rhoeas.

Описание

 Ua: Нервовий стан, стреси, психотравмуючі ситуації - все це становить невід'ємний та неминучий фон сучасного життя. І не потрібно бути професором медицини, щоб розуміти, як шкідливо позначається цей фон на всіх видах діяльності нашого організму.

Уберегти себе від надмірно чутливої ​​реакції на нервове перенапруження або стрес - значить урятувати свій організм від багатьох важких проблем, які можуть розвинутися в майбутньому, як наслідок перенапруги або стресу.

Сьогодні наука привела нас до свідомого розуміння цього. Однак і сотні років тому люди інтуїтивно намагалися вберегти себе від руйнівних нервових реакцій. Ми можемо зробити такий висновок тому, що рецептам з лікарських трав, що застосовуються для зняття стресу - сотні, а деяким і тисячі років. На основі таких трав, чиї цілющі властивості відомі людям протягом століть, і створений препарат "Ямсин".

Ямсин - це препарат, який використовується у всіх програмах з оздоровлення організму і реабілітації хворих після різних захворювань. Він є обов'язковим препаратом для відновлення постінсультних хворих, хворих, які перенесли інфаркт. Цей препарат знімає спазми гладенької мускулатури, допомагає внутрішнім органам відновиться вночі після напруженого стресового дня.

Також Ямсин торгової марки Доктор Нона є "золотим" препаратом для жінок будь-якого віку: не секрет, що нервова система жінок дуже чутлива. Стрес в жіночому організмі неминуче призводить до розладів в роботі гормональної системи, а це веде до розбалансування в роботі всіх органів і систем. І часто буває досить поприймати Ямсин, щоб налагодити хороше самопочуття, поліпшити сон, витривалість, стресостійкість організму.

При прийомі капсул Ямсину компанії Доктор Нона поліпшується пам'ять і концентрація, людина легше засвоює новий матеріал. Тому Ямсин компанії "Доктор Нона" вкрай необхідний людям розумової праці, студентам і школярам. Ямсин також знімає страхи і фобії. Це дозволяє людям з різними захворюваннями концентруватися на позитиві, що підвищує якість життя і ефективність лікування, скорочує період відновлення.

Тривалий прийом Ямсин в профілактичному дозуванні призводить до нормалізації високого кров'яного тиску, а прийом одноразово 2-3 капсул з гарячим чаєм Гонсин допомагає знизити тиск на 10-15 одиниць без стресу для організму.

Ямсин ТМ Доктор Нона - препарат, що дозволяє організму адаптуватися до змін погоди, понижує метеозалежність. Особливо це актуально в період нудьги і загострень хронічних захворювань - навесні і восени. Ямсин вирівнює настрій, покращує самопочуття.

Важливо! Ямсин не можна приймати вранці людині, що керує автомобілем. Тільки на ніч. Вранці - Ньюсин ТМ Доктор Нона в тому ж дозуванні.

Пам'ятайте: всі хвороби від нервів! Бережіть нервову систему!

 

Ru: Нервное состояние, стресс, психотравмирующие ситуации - все это составляет непременный и неизбежный фон современной жизни. И не нужно быть профессором медицины, чтобы понимать, как вредно сказывается этот фон на всех видах деятельности нашего организма.

Уберечь себя от излишне чувствительной реакции на нервное перенапряжение или стресс - значит спасти свой организм от многих тяжелых проблем, которые могут развиться в будущем, как следствие перенапряжения или стресса.

Сегодня наука привела нас к сознательному пониманию этого. Однако и сотни лет назад люди интуитивно старались уберечь себя от разрушающих нервных реакций. Мы можем сделать такой вывод потому, что рецептам из лекарственных трав, применяемым для снятия стресса - сотни, а некоторым и тысячи лет. На основе таких трав, чьи целебные свойствам известны людям на протяжении веков, и создан препарат "Ямсин".

Ямсин - это препарат, который используется во всех программах по оздоровлению организма и реабилитации больных после различных заболеваний. Он является обязательным препаратом для постинсультных больных, больных, перенесших инфаркт.  Этот препарат снимает спазмы гладкой мускулатуры, помогает внутренним органам восстановится ночью после напряженного стресового дня.

Также Ямсин торговой марки Доктор Нона является "золотым" препаратом для женщин всех возрастов: не секрет, что нервная система женщин очень чувствительна.  Стресс в женском организме неизбежно приводит к расстройствам в работе гормональной системы, а это ведет к разбалансировке в работе всех органов и систем. И часто бывает достаточно попринимать Ямсин, чтобы наладить хорошее самочувствие, улучшить сон, выносливость, стрессоустойчивость организма.

При приеме Ямсина улучшается память и концентрация, человек легче усваивает новый материал.  Поэтому Ямсин компании "Доктор НОна" необходим людям умственного труда, студентам и школьникам. Ямсин также снимает страхи и фобии. Это позволяет людям с различными заболеваниями концентрироваться на позитиве, что повышает качество жизни и эффективность лечения, укорачивает период восстановления.

Длительный прием Ямсина в профилактической дозировке приводит к нормализации высокого кровяного давления, а прием одноразово 2-3 капсул с горячим чаем Гонсин помогает понизить давление на 10-15 единиц без стресса для организма.

Ямсин ТМ Доктор Нона - препарат, позволяющий организму адаптироваться к переменам погоды.  Особенно это актуально в период хандры и обострений хронических заболеваний - весной и осенью.  Ямсин выравнивает настроение, улучшает самочувствие.

Важно!  Ямсин нельзя принимать утром людям, управляющим автомобилем.  Только на ночь. Утром - Ньюсин ТМ Доктор Нона в той же дозировке.

Помните: все болезни от нервов!  берегите нервную систему!

 • Цена ($): 46.80
 • Балы VU: 24
 • Форма выпуска: 60 капсул
 • Срок годности: 3 года с даты изготовления

Рекомендуются также:

 • Ньюсин

  Ньюсин

  Включает скрытые резервы Вашего организма, дает ощущение защищенности нервной системе!

 • Чай Гонсин

  Чай Гонсин

  Быстро снимает физическую и умственную усталость, даёт бодрость, ясность ума.